Meníme predstavy
o efektívnej spolupráci.

Inšpirujte sa Meníme predstavy o internete.

Umenie vzťahov
so zákazníkmi.

Spoznajte ho Umenie vzťahov so zákazníkmi

Budte mobilní
a otvorte sa svetu!

Ukážte sa Otvorte sa svetu.

Informačné centrum

Ukončili sme projekt dodávky IS registra Pitnej vody pre Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky.

Naša spoločnosť, prostredníctvom českého integrátora, spoločnosti ICZ, a.s., realizovala fázu implementácie a testovania informačného systému registra pitnej vody (PiVo) v Českej republike.

31. 03. 2014

Naše referencie